RSS

Rubriigi arhiiv: Kodutööd

Kodutöö 3

 
5 kommentaari

Kirjutas &emdash; 10. nov. 2014 toll Kodutööd

 

Kodutöö 2. Taristuplaan

Otsustasin kirjeldada oma põhitöökoha IKT taristut. Koostasin mõned aastad tagasi vastavanimelise dokumendi GoogleDrive`is. Jälgin asutuse infotehnoloogiavahendite uuendamist või remontimist ja kajastan selles dokumendis muutusi pidevalt.

Meie lasteaias on 11 rühma ja iga rühm on varustatud:

  • lauaarvuti komplektiga, milles kõigil Windows operatsioonisüsteem ja enamuses vabavara Open Office või Libre Office
  • internetiühendusega
  • printeriga, kusjuures kaks rühma omavad lausa printer-skänner-koopiamasinat.

Osa arvuteid on saadud sponsorite abiga ja neil on veel kasutuses operatsioonisüsteem Windows XP, uuematel arvutitel Windows 7.

Lauaarvutikomplekt on ka

  • direktoril
  • majandusjuhatajal
  • õppealajuhatajal
  • logopeedil

Lasteaial on ka 1 sülearvuti, mida kasutab meie meditsiinitöötaja. Arvutil on uusim Window 8 operatsioonisüsteem ja tarkvarana Open Office.

Peale arvutite on ühiskasutuses üks projektor ja ekraan. Nii mõneski rühmas on kõlarid. Õpetajate toas asub ka suur kontorikombain paljundamiseks/suurendamiseks/koopiate tegemiseks. Direktoril on nii printer kui ka printer-skänner-koopiamasin.

Skeemina näeb taristu välja selline:

ALR Taristu

 

Otstarbekus.

Õpetajana pean vajalikuks igas rühmas olevat arvutit. Tööplaanide tegemiseks, info edastamiseks lastevanematele ja kolleegidele,  mõningate õppematerjalide kasutamiseks lastega, õppetegevuse ilmestamiseks muusikaga, videoga, fotoseeriaga. Või lastega ühiselt käidud paikadest fotode esitlemiseks. Teabe otsimiseks.
Pean väga vajalikuks kõlarite olemasolu. Mina ise tunnen vajadust ka mikrofoni järele, mille olen rühma ka ise muretsenud. Lastega koos saab katsetada lindistamist. Hea on selleks kasutada ka nutiseadmeid.
Üks oluline ese: kuvar õpetaja laual võiks olla vähemalt 24 tolline. (seda meie lasteaias veel ei ole)

 
2 kommentaari

Kirjutas &emdash; 29. sept. 2014 toll Kodutööd

 

Kodutöö 1. Mina ja haridustehnoloogia

  1. Mida tähendab HT ja tehnoloogi roll minu jaoks – kuidas toetan inimesi soeses taristuga

Mina puutusin arvutimaailmaga kokku umbes 18 a tagasi, kuid vaatasin seda kõike veel eemalt. Veel mõni aasta kulus selleni, mis sundis mind selle maailmaga tegelema. Andnud arvutimaailmale  oma sõrme, juhtus aastaks 2004 juba see, et kaotasin ka käe. Ja nii see läks. Tarisin lasteaeda, oma rühma koduse arvuti ja fännasin täiega laste õpetamist, kaasates lapsi selle masina võimalusi katsetama ja neist lihtsatest programmidest rõõmu tundma.. Minu õnneks olid lapsed just siis 6-7 aastased. Koostasin mõned õppemängudki kasutades programmi MS Office Excel ja PowerPoint. Hiljem lisandusid katsetused programmides Hot Potatoes ja ExeLearning. Üheks suuremaks õppetunniks minule oli lasteaiale kodulehe tegemine. See oli väga põnev. Õppimine iga tund ja minut. Ja see koduleht toimib veel praegugi kuigi on loodud väga algelise programmiga. Taas ootab mind uue kodulehe tegemine, mis oleks kaasaegsem.

Tasapisi saabusid teistesse rühmadessegi sponsorite abiga arvutid ja märkamatult sai minust see kes arvutid ühendas, tööle pani, programme üle vaatas ja vajalikke installeeris. Olin see kelle käest tuldi küsima kui miski tööle ei hakanud, kui midagi sooviti teha, aga ei teatud kuidas. Olin see kes õpetas kuidas arvutisse süsteemi luua, et dokumente hiljem lihtne leida oleks. Ka juhtkonnale sain toeks olla. Uute arvutite ostmisel sain olla otsustaja, kui võimsad need peavad olema ja millised programmid peaksid neil olema. Kas see polnud mitte juba HT töö?
Sellise ametinimetuseni oli veel aga pikk tee.

Praeguseks on meie lasteaias kõik rühmad varustatud arvutite ja printeritega. Mõnes rühmas on ka kõlarid olemas. Kõikides rühmades on internet. Kogu maja peale on olemas ka üks projektor. Meie maja on suur ja kogu asutuse taristu kohta peab olema ülevaade. See sai minu ülesandeks, koostada korralik loetelu tehnikast. Nii sündiski dokument “ … lasteaia Taristu”, milles on loetletud kõik arvutitöökohad, arvutites olevad programmid ja kõik muud vidinad, mis ümber arvuti rühmaruumis või juhtkonnal või logopeedil olemas on.

Nüüdseks on õpetajad arvutiga töös oskajamad kui varem, paljud osalesid mitmel arvutikoolitusel, mida läbi viisin Tiigrihüppe SA toel. Kas see kõik aga rakendunud on?

Näen praegu, et lasteaeda on vaja innustajat, toetajat, kes õpetajaid tehnoloogiat julgemalt kasutama tõukaks. Paljudel on olemas ka nutitelefon, tahvelarvuti. Majas peaks olema inimene kes õpetaks kuidas selliseid vahendeid oma töös kasutada, mil moel need ka õpetaja elu huvitavamaks ja lihtsamaks teevad.
Haridustehnoloog võiks olla ka lasteaias. Kahtlen selles aga sügavalt, et lasteaiad omale teda lubada saavad.

  1. Minu suurim edu-elamus oma töös seoses haridustehnoloogiaga ja taristuga.

Kaks aastat tagasi sattusin tööle sellisesse lasteaeda kus õpetajad tegid oma tööd enamjaolt käsitsi. Arvuti oli ainult ühes rühmas. Meil vedas, aasta hiljem sattusime valitute hulka, kes said projekti toel täieliku arvutiseerimise lasteaias. Kõik rühmad ja õppealajuhataja varustati uute arvutikomplektidega, millel peale installeeritud Windows 2007 ja tarkvarana MS Office 2007. Siit maalt alates saan arvutada oma eduelamust väikeste sammude haaval. Lasteaias algas täiesti uus ajajärk ja minul oli võimalus olla kõige uue algataja ja looja. Kõik rühmad varustasin Google kontoga. Algas töö ühisdokumentides. Viisin õpetajate planeerimise Google Drive`i. Esimene tutvumine toimus küll kogu kollektiivile korraga, aga edasi õpetasin ainult individuaalselt.

Selle ühe aasta jooksul on õpetajad imet teinud. Meil on 7 erinevat dokumenti, milles õpetajad pidevalt tööd teevad ja mitmeid ühekordseid ühistöödokumente, mis mingi aja jooksul töös on. Õpetajad on väga kiirelt harjunud uuega. Ka silmast-silma suhtlemisele on toeks veebivahendusel suhtlemine nii e-posti kui ka FB vahendusel.

Mitmed mõtted, millele olen vastuseid otsinud, ootavad oma järge, et rakenduda. Uusi võimalusi lasteaiaelu huvitavamaks ja lihtsamaks muuta on otsinud ka direktor ja olen saanud talle nende võimaluste leidmisel teenäitaja olla.

Ma olen selles väikeses lasteaias õppealajuhataja, aga kas ma olen ka haridustehnoloog? Ma arvan, et olen ka haridustehnoloog. Minu juhtida ja vastutada on õppe- ja kasvatustöö kuid ka lasteaia veebilehe loomine ja nüüd haldamine on minu kohustus. Püüan uuendusi sisse viia ja igati toeks olla õpetajatele, et need rakenduksid. Meie ühistes mõtetes on veel mitmeid tegemisi, vahendeid mida soovime ja millele peagi elu sisse puhume.

  1. Minu suurim väljakutse HT rollis – taristu valdkonnas

Mis võiks olla minu suurim väljakutse? Kuigi õpetajad teevad oma planeerimise ja analüüsi arvutivahendusel, siis soovin väga, et nad julgeksid tehnoloogiat julgemalt kasutada laste õppetegevuse rikastamiseks ja huvitavamaks kujundamisel. Samas ka oma töö nähtavamaks tegemisel.

Mind ootavad ees koolituste loomine, mis õpetajatele huvi pakuks ja neist ka lastele kasu oleks. Meid ootab ees oma töö nähtavamaks tegemine ja selle jaoks mõne uue programmi õppimine. Ma väga loodan, et leidub innustujaid ja kaasatulijaid. Ma usun õpetajatesse

 
2 kommentaari

Kirjutas &emdash; 9. sept. 2014 toll Kodutööd